Commitment krijgen voor verbeteren – een handig hulpmiddel

Naast het leveren van een ontzorgd kwaliteitssysteem voeren wij Praktijkscans en Lean trajecten uit bij huisartsenpraktijken. Deze trajecten leiden vrijwel altijd tot een lange lijst met mogelijke verbeterpunten. Het maken van keuzes is dan onvermijdelijk. De tijd die een praktijk aan verbeteren kán besteden is immers beperkt. Bovendien het niet verstandig teveel tegelijk te veranderen. … Lees meer

Een slimme manier om je protocollen up to date houden

Het onderhouden van het kwaliteitssysteem kan soms “te” veel tijd kosten. Vooral het onderhouden van protocollen kan intensief zijn. Niet alleen het herzien van protocollen, werkinstructies of formulieren kost tijd maar ook het in kaart brengen en houden welk document wanneer moet worden geactualiseerd kan een klus zijn waarvan je denkt: “Kan dit niet makkelijker?”. … Lees meer

Praktijkaccreditatie zonder stress? Ja dat kan!

Praktijken moeten vaak nog een heleboel werk verzetten voordat de audit plaats kan vinden. Dit komt doordat acties niet gedurende het jaar uitgevoerd worden, maar veel op het laatste moment “ingehaald” moet worden. Dat levert een boel stress op. Dit is jammer en ook makkelijk te voorkomen door overzicht te houden via een kalender met … Lees meer

Wat levert een ontzorgd kwaliteitssysteem op als praktijk?

Wij hebben inmiddels ruim 75 tevreden gebruikers van ons SKP systeem. Met dit systeem regelen ondersteunen wij huisartsenpraktijk bij het accrediteren of certificeren van de praktijk. Onze deelnemers zijn heel tevreden over ons. Wij zijn dan ook trots op de reviews die wij de afgelopen maanden hebben ontvangen. Hier volgen een aantal reviews.   Huisartsenpraktijk … Lees meer