Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ben jij bekend met de meldcode?

Als je in de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk werkt dien je bekend te zijn met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jullie als team bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepaal je of er een melding moeten worden gedaan  bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Lees meer