Praktijkaccreditatie of -certificering: verschillende normen

In het vorige artikel zijn wij ingegaan op het nut van praktijkaccreditatie. Wij hebben 3 situaties benoemd waarbij praktijkaccreditatie belangrijk kan zijn: fungeren als huisartsopleider, herregistratie van de huisarts en vergoedingen van de zorgverzekeraar. Als je kiest voor praktijkaccreditatie is de volgende vraagn: welke norm moet je kiezen? In dit artikel gaan we in op … Lees meer

Praktijkaccreditatie: wat heb je er aan?

De praktijkaccreditatie kan veel gedoe zijn. Zeker als de praktijk er vanuit gaat dat het belangrijk is zoveel protocollen op te stellen. De vraag is – terecht – wat al deze dit de praktijk oplevert. In de (on)zin van protocollen hebben wij dit al eens besproken. Deze keer een andere insteek: in welke gevallen is … Lees meer