Bij herregistratie geen verplichte visitatie voor gecertificeerde praktijk

De eis om mee te doen aan een visitatieprogramma komt definitief te vervallen als de praktijk deelneemt aan een erkende praktijkcertificering. Argument is dat deelname aan een erkende praktijkcertificering  structureel bijdraagt aan verantwoord functioneren van huisartsen. Naast de NPA worden ook andere certificaten erkend, zoals NEN-EN 15224 certificering of ISO9001. Meer informatie is te vinden … Lees meer

Verschillen tussen normen voor praktijkaccreditatie

In eerdere artikelen ging het over het nut van praktijkaccreditatie en welke keuze er is qua normen en certificerende organisaties Hieruit kwam naar voren dat een huisartsenpraktijk kan kiezen voor de Kwaliteitsnormen NHG Praktijkaccreditering (in de wandelgangen de NPA-norm) of NEN-EN15224. In dit artikel kijken we wat de verschillen zijn tussen deze normen. Verschillen In … Lees meer

Praktijkaccreditatie of -certificering: verschillende normen

In het vorige artikel zijn wij ingegaan op het nut van praktijkaccreditatie. Wij hebben 3 situaties benoemd waarbij praktijkaccreditatie belangrijk kan zijn: fungeren als huisartsopleider, herregistratie van de huisarts en vergoedingen van de zorgverzekeraar. Als je kiest voor praktijkaccreditatie is de volgende vraagn: welke norm moet je kiezen? In dit artikel gaan we in op … Lees meer

Praktijkaccreditatie: wat heb je er aan?

De praktijkaccreditatie kan veel gedoe zijn. Zeker als de praktijk er vanuit gaat dat het belangrijk is zoveel protocollen op te stellen. De vraag is – terecht – wat al deze dit de praktijk oplevert. In de (on)zin van protocollen hebben wij dit al eens besproken. Deze keer een andere insteek: in welke gevallen is … Lees meer

Mag je de vaccinatiestatus praktijkmedewerkers vastleggen?

Praktijkmedewerkers lopen tijdens hun werk een verhoogd risico op blootstelling aan een besmettelijke ziekte. De huisarts is als werkgever In het kader van de arbowet verplicht maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen. Zo moet de huisarts o.a. de immuun- en vaccinatiestatus van het personeel in kaart brengen. Meer informatie hierover lees je op de … Lees meer

Vraag uit de praktijk

Wij krijgen regelmatig vragen van praktijken die gebruik maken van ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Recent bijvoorbeed onderstaande vraag. In onze huisartsenpraktijk moeten de doktersassistenten 20 uur verplicht nascholen. Van deze 20 uur heeft de praktijkhouder 12 uur aan scholing qua inhoud bepaald. De overige 8 uur mag de medewerker zelf invullen. Hoeveel uren (aan deze scholing … Lees meer

Een efficiënt jaarplan en jaarverslag

Een vraag die we regelmatig krijgen van onze deelnemers is moeten we geen jaarplan en jaarverslag schrijven? Ons antwoord daarop is: nee want dit hebben we geïntegreerd in ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Onze naam is niet voor niets PraQties, iets anders geschreven dan praktisch omdat we houden van simpel en het net iets anders doen. In … Lees meer

Nieuwe wet- en regelgeving: Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is de meldplicht. Deze meldplicht geldt voor alle  zorgaanbieders (voor huisartsen, inclusief waarnemers). Bestaande zorgaanbieders moeten binnen een half jaar  zich melden (dus voor 1 juli 2022). Tenzij ze al opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. … Lees meer

Datalek en verzuimregistratie

Zieke werknemer In de huisartsenpraktijk heb je te maken met ziekte verzuim. Dit kan een korte periode zijn of langdurig. Als de medewerker zich ziek meldt hou je daar een verzuimregistratie van bij. Bij deze registratie kan het zijn dat er een datalek ontstaat. Want je mag immers niet alles vastleggen van de medewerker omdat … Lees meer

Geld besparen met een lean kwaliteitssysteem

Naast ons ontzorgd kwaliteitssysteem, de praktijkscan en interim praktijkmanagement, doen wij ook lean trajecten bij huisartsenpraktijken. Alhoewel dit gescheiden diensten/producten zijn, bestaan er ook veel raakvlakken. Zo hebben wij ons kwaliteitssysteem lean ingericht: geen onnodige protocollen (alleen als ze verplicht zijn of echt toegevoegde waarde hebben). En passen we visuele hulpmiddelen zoals de online kalender … Lees meer