Privacy van de sollicitant in de huisartsenpraktijk

Wij treden op als vraagbaak voor de deelnemers aan ons ontzorgde kwaliteitssysteem. Vragen kunnen gaan over wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Wij zagen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een interessant artikel over een incident. Bij het opvragen van een referentie had een vorige werkgever informatie gegeven over de gezondheid van een werknemer. De werknemer werd hier bij het sollicitatiegesprek mee geconfronteerd.  … Meer lezen

Begeleiding ontzorgd kwaliteitssysteem

Met regelmaat verwelkomen wij nieuwe deelnemers aan ons ontzorgd kwaliteitssysteem SKP. Waarom huisartsenpraktijken voor ons kiezen kan je lezen door op deze link te klikken. Als de praktijk eenmaal voor ons heeft gekozen dan gaan we aan de slag. Het systeem eQuse waar wij ons ontzorgd kwaliteitssysteem in hebben ondergebracht is voor ruim 95% gevuld. … Meer lezen

Hoe kies je voor jullie praktijk de juiste leverancier?

Op basis van welke wensen en eisen kies je voor jullie praktijk de juiste leverancier? Deze vraag hebben wij ons ook gesteld toen we gingen starten met ons ontzorgd kwaliteitssysteem voor huisartsenpraktijken. Je komt dan als snel tot een lijstje. In ons geval was dit onder andere: Het kwaliteitssysteem wilden we opnemen in een digitale … Meer lezen

Commitment krijgen voor verbeteren – een handig hulpmiddel

Naast het leveren van een ontzorgd kwaliteitssysteem voeren wij Praktijkscans en Lean trajecten uit bij huisartsenpraktijken. Deze trajecten leiden vrijwel altijd tot een lange lijst met mogelijke verbeterpunten. Het maken van keuzes is dan onvermijdelijk. De tijd die een praktijk aan verbeteren kán besteden is immers beperkt. Bovendien het niet verstandig teveel tegelijk te veranderen. … Meer lezen

Een slimme manier om je protocollen up to date houden

Het onderhouden van het kwaliteitssysteem kan soms “te” veel tijd kosten. Vooral het onderhouden van protocollen kan intensief zijn. Niet alleen het herzien van protocollen, werkinstructies of formulieren kost tijd maar ook het in kaart brengen en houden welk document wanneer moet worden geactualiseerd kan een klus zijn waarvan je denkt: “Kan dit niet makkelijker?”. … Meer lezen

Praktijkaccreditatie zonder stress? Ja dat kan!

Praktijken moeten vaak nog een heleboel werk verzetten voordat de audit plaats kan vinden. Dit komt doordat acties niet gedurende het jaar uitgevoerd worden, maar veel op het laatste moment “ingehaald” moet worden. Dat levert een boel stress op. Dit is jammer en ook makkelijk te voorkomen door overzicht te houden via een kalender met … Meer lezen

Wat levert een ontzorgd kwaliteitssysteem op als praktijk?

Wij hebben inmiddels ruim 75 tevreden gebruikers van ons SKP systeem. Met dit systeem regelen ondersteunen wij huisartsenpraktijk bij het accrediteren of certificeren van de praktijk. Onze deelnemers zijn heel tevreden over ons. Wij zijn dan ook trots op de reviews die wij de afgelopen maanden hebben ontvangen. Hier volgen een aantal reviews.   Huisartsenpraktijk … Meer lezen

Bij de les blijven door zelftoetsing

Nu NPA-praktijken maar 1 keer per 3 jaar getoetst worden, is het best moeilijk om aandacht te blijven houden voor het kwaliteitssysteem. Het jaarlijks uitvoeren van een zelftoetsing (ook wel interne audit genoemd), kan helpen om bij de les te blijven. Vanuit ISO9001 of NEN15224 zijn interne audits verplicht. Deze worden vaak uitgevoerd door een … Meer lezen

Wat is het verschil tussen een RI&E en een risico analyse?

Wat is het verschil tussen een RI&E en een risico analyse? Tijdens audits in (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk is er met regelmaat verwarring als er wordt gevraagd door de auditor naar een risico analyse. Of tijdens de voorbereiding van een audit is het ook niet altijd voor iedereen duidelijk. Wat is nu het verschil? Het uitvoeren van … Meer lezen