Mag je de vaccinatiestatus praktijkmedewerkers vastleggen?

Praktijkmedewerkers lopen tijdens hun werk een verhoogd risico op blootstelling aan een besmettelijke ziekte. De huisarts is als werkgever In het kader van de arbowet verplicht maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen. Zo moet de huisarts o.a. de immuun- en vaccinatiestatus van het personeel in kaart brengen. Meer informatie hierover lees je op de … Meer lezen

Vraag uit de praktijk

Wij krijgen regelmatig vragen van praktijken die gebruik maken van ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Recent bijvoorbeed onderstaande vraag. In onze huisartsenpraktijk moeten de doktersassistenten 20 uur verplicht nascholen. Van deze 20 uur heeft de praktijkhouder 12 uur aan scholing qua inhoud bepaald. De overige 8 uur mag de medewerker zelf invullen. Hoeveel uren (aan deze scholing … Meer lezen

Een efficiënt jaarplan en jaarverslag

Een vraag die we regelmatig krijgen van onze deelnemers is moeten we geen jaarplan en jaarverslag schrijven? Ons antwoord daarop is: nee want dit hebben we geïntegreerd in ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Onze naam is niet voor niets PraQties, iets anders geschreven dan praktisch omdat we houden van simpel en het net iets anders doen. In … Meer lezen

Nieuwe wet- en regelgeving: Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is de meldplicht. Deze meldplicht geldt voor alle  zorgaanbieders (voor huisartsen, inclusief waarnemers). Bestaande zorgaanbieders moeten binnen een half jaar  zich melden (dus voor 1 juli 2022). Tenzij ze al opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. … Meer lezen

Datalek en verzuimregistratie

Zieke werknemer In de huisartsenpraktijk heb je te maken met ziekte verzuim. Dit kan een korte periode zijn of langdurig. Als de medewerker zich ziek meldt hou je daar een verzuimregistratie van bij. Bij deze registratie kan het zijn dat er een datalek ontstaat. Want je mag immers niet alles vastleggen van de medewerker omdat … Meer lezen

Geld besparen met een lean kwaliteitssysteem

Naast ons ontzorgd kwaliteitssysteem, de praktijkscan en interim praktijkmanagement, doen wij ook lean trajecten bij huisartsenpraktijken. Alhoewel dit gescheiden diensten/producten zijn, bestaan er ook veel raakvlakken. Zo hebben wij ons kwaliteitssysteem lean ingericht: geen onnodige protocollen (alleen als ze verplicht zijn of echt toegevoegde waarde hebben). En passen we visuele hulpmiddelen zoals de online kalender … Meer lezen

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ben jij bekend met de meldcode?

Als je in de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk werkt dien je bekend te zijn met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jullie als team bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepaal je of er een melding moeten worden gedaan  bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Meer lezen

Kleine verbeteringen – groot effect

Elke huisartsenpraktijk is verplicht om (bijna) incidenten te registeren. Dit is één van de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – zie toelichting hiernaast. Naast deze incidenten is het goed om aandacht te schenken aan knelpunten die jullie met elkaar ervaren in het dagelijks werk. Denk dan bijvoorbeeld aan: Urine niet … Meer lezen

Datalekken: ter lering en vermaak

Test je kennis We hebben het al een aantal keren gehad over datalekken. En je hebt je kennis kunnen testen. Heb je dat nog niet gedaan? Test dan eerst je kennis met de  Datalekken kennistest en wanneer je deze dient te melden Datalekken meldplicht kennistest. Delen van kennis Onze aangesloten praktijken maken voor het registreren … Meer lezen