Meldplicht datalekken huisartsenpraktijk

Heb jij wel eens een datalek moeten melden? Of heb je getwijfeld of het moest? Dat is niet zo vreemd. Wij krijgen van onze huisartsenpraktijken hier regelmatig vragen over. Daarom hier de informatie nog eens op een rijtje. Met een korte kennis test. Wat is een datalek? Om goed om te gaan met datalekken is … Meer lezen

Leren van incidenten uit de beroepsgroep

Registreren van incidenten / VIM meldingen Het is belangrijk om incidenten (VIM meldingen) te registreren en ook zeker periodiek te analyseren. De uitkomsten bespreek je dan vervolgens met het team en stel je als praktijk verbetermaatregelen op. Naast de eigen geregistreerd VIM / incidenten meldingen kan je gebruik maken van de praktijkprikkel. Deze wordt samengesteld … Meer lezen

Datalekken in de huisartsenpraktijk

In 2018 waren we in de huisartsenpraktijk allemaal druk met de AVG. Inmiddels hebben we met de pandemie wel andere dingen aan het hoofd. Toch blijft ook juist nu aandacht voor privacy heel erg belangrijk. Denk maar aan alle commotie die ontstaan is toen bleek dat de corona systemen van de GGD niet waterdicht waren. … Meer lezen

Privacy van de sollicitant in de huisartsenpraktijk

Wij treden op als vraagbaak voor de deelnemers aan ons ontzorgde kwaliteitssysteem. Vragen kunnen gaan over wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Wij zagen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een interessant artikel over een incident. Bij het opvragen van een referentie had een vorige werkgever informatie gegeven over de gezondheid van een werknemer. De werknemer werd hier bij het sollicitatiegesprek mee geconfronteerd.  … Meer lezen

Begeleiding ontzorgd kwaliteitssysteem

Met regelmaat verwelkomen wij nieuwe deelnemers aan ons ontzorgd kwaliteitssysteem SKP. Waarom huisartsenpraktijken voor ons kiezen kan je lezen door op deze link te klikken. Als de praktijk eenmaal voor ons heeft gekozen dan gaan we aan de slag. Het systeem eQuse waar wij ons ontzorgd kwaliteitssysteem in hebben ondergebracht is voor ruim 95% gevuld. … Meer lezen

Structureel verbeteren in de praktijk ….. meer dan pleisters plakken

Hoe zorg je er voor dat problemen die zich vaker voordoen in de praktijk structureel verbeterd worden? Dit doe je aan de hand van de volgende stappen. Correctie –  de (snelle) oplossing van de ontstane situatie Oorzaakanalyse – zoektocht naar de oorzaak van het probleem. Corrigerende maatregel – gericht op de bron oorzaak om herhaling … Meer lezen

Hoe kies je voor jullie praktijk de juiste leverancier?

Op basis van welke wensen en eisen kies je voor jullie praktijk de juiste leverancier? Deze vraag hebben wij ons ook gesteld toen we gingen starten met ons ontzorgd kwaliteitssysteem voor huisartsenpraktijken. Je komt dan als snel tot een lijstje. In ons geval was dit onder andere: Het kwaliteitssysteem wilden we opnemen in een digitale … Meer lezen

Commitment krijgen voor verbeteren – een handig hulpmiddel

Naast het leveren van een ontzorgd kwaliteitssysteem voeren wij Praktijkscans en Lean trajecten uit bij huisartsenpraktijken. Deze trajecten leiden vrijwel altijd tot een lange lijst met mogelijke verbeterpunten. Het maken van keuzes is dan onvermijdelijk. De tijd die een praktijk aan verbeteren kán besteden is immers beperkt. Bovendien het niet verstandig teveel tegelijk te veranderen. … Meer lezen

Een slimme manier om je protocollen up to date houden

Het onderhouden van het kwaliteitssysteem kan soms “te” veel tijd kosten. Vooral het onderhouden van protocollen kan intensief zijn. Niet alleen het herzien van protocollen, werkinstructies of formulieren kost tijd maar ook het in kaart brengen en houden welk document wanneer moet worden geactualiseerd kan een klus zijn waarvan je denkt: “Kan dit niet makkelijker?”. … Meer lezen

Praktijkaccreditatie zonder stress? Ja dat kan!

Praktijken moeten vaak nog een heleboel werk verzetten voordat de audit plaats kan vinden. Dit komt doordat acties niet gedurende het jaar uitgevoerd worden, maar veel op het laatste moment “ingehaald” moet worden. Dat levert een boel stress op. Dit is jammer en ook makkelijk te voorkomen door overzicht te houden via een kalender met … Meer lezen