Een efficiënt jaarplan en jaarverslag

Een vraag die we regelmatig krijgen van onze deelnemers is moeten we geen jaarplan en jaarverslag schrijven? Ons antwoord daarop is: nee want dit hebben we geïntegreerd in ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Onze naam is niet voor niets PraQties, iets anders geschreven dan praktisch omdat we houden van simpel en het net iets anders doen. In … Meer lezen

Datalek en verzuimregistratie

Zieke werknemer In de huisartsenpraktijk heb je te maken met ziekte verzuim. Dit kan een korte periode zijn of langdurig. Als de medewerker zich ziek meldt hou je daar een verzuimregistratie van bij. Bij deze registratie kan het zijn dat er een datalek ontstaat. Want je mag immers niet alles vastleggen van de medewerker omdat … Meer lezen

Geld besparen met een lean kwaliteitssysteem

Naast ons ontzorgd kwaliteitssysteem, de praktijkscan en interim praktijkmanagement, doen wij ook lean trajecten bij huisartsenpraktijken. Alhoewel dit gescheiden diensten/producten zijn, bestaan er ook veel raakvlakken. Zo hebben wij ons kwaliteitssysteem lean ingericht: geen onnodige protocollen (alleen als ze verplicht zijn of echt toegevoegde waarde hebben). En passen we visuele hulpmiddelen zoals de online kalender … Meer lezen

Kleine verbeteringen – groot effect

Elke huisartsenpraktijk is verplicht om (bijna) incidenten te registeren. Dit is één van de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – zie toelichting hiernaast. Naast deze incidenten is het goed om aandacht te schenken aan knelpunten die jullie met elkaar ervaren in het dagelijks werk. Denk dan bijvoorbeeld aan: Urine niet … Meer lezen

Datalekken: ter lering en vermaak

Test je kennis We hebben het al een aantal keren gehad over datalekken. En je hebt je kennis kunnen testen. Heb je dat nog niet gedaan? Test dan eerst je kennis met de  Datalekken kennistest en wanneer je deze dient te melden Datalekken meldplicht kennistest. Delen van kennis Onze aangesloten praktijken maken voor het registreren … Meer lezen

Effectief werkafspraken verankeren in processen

Hoe zorg je nou dat de afspraken die in het team gemaakt worden, door iedereen zo goed mogelijk worden nageleefd? Dit doe je door deze afspraken zo  effectief mogelijk te verankeren in de processen. Wij onderscheiden in onze lean trajecten de volgende manieren (van sterk naar zwak): Poka Yoke (ik kan het niet fout doen) (Audio)visuele stuurmiddelen (ik word gewaarschuwd) Visuele hulpmiddelen (ik kan zien wat … Meer lezen

Prestatie indicatoren: je proces onder de loep

Wat is een prestatie indicator Een prestatie indicator is een instrument waarmee je meet of de prestaties naar wens worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het aantal uren dat een medewerker scholingen volgt.  De prestatie indicator geeft een indicatie van de situatie. Zoals wij altijd zeggen je steekt een thermometer in een proces om te kijken … Meer lezen

Leren van incidenten uit de beroepsgroep

Registreren van incidenten / VIM meldingen Het is belangrijk om incidenten (VIM meldingen) te registreren en ook zeker periodiek te analyseren. De uitkomsten bespreek je dan vervolgens met het team en stel je als praktijk verbetermaatregelen op. Naast de eigen geregistreerd VIM / incidenten meldingen kan je gebruik maken van de praktijkprikkel. Deze wordt samengesteld … Meer lezen

Begeleiding ontzorgd kwaliteitssysteem

Met regelmaat verwelkomen wij nieuwe deelnemers aan ons ontzorgd kwaliteitssysteem SKP. Waarom huisartsenpraktijken voor ons kiezen kan je lezen door op deze link te klikken. Als de praktijk eenmaal voor ons heeft gekozen dan gaan we aan de slag. Het systeem eQuse waar wij ons ontzorgd kwaliteitssysteem in hebben ondergebracht is voor ruim 95% gevuld. … Meer lezen

Structureel verbeteren in de praktijk ….. meer dan pleisters plakken

Hoe zorg je er voor dat problemen die zich vaker voordoen in de praktijk structureel verbeterd worden? Dit doe je aan de hand van de volgende stappen. Correctie –  de (snelle) oplossing van de ontstane situatie Oorzaakanalyse – zoektocht naar de oorzaak van het probleem. Corrigerende maatregel – gericht op de bron oorzaak om herhaling … Meer lezen