Bij herregistratie geen verplichte visitatie voor gecertificeerde praktijk

De eis om mee te doen aan een visitatieprogramma komt definitief te vervallen als de praktijk deelneemt aan een erkende praktijkcertificering. Argument is dat deelname aan een erkende praktijkcertificering  structureel bijdraagt aan verantwoord functioneren van huisartsen. Naast de NPA worden ook andere certificaten erkend, zoals NEN-EN 15224 certificering of ISO9001. Meer informatie is te vinden … Lees meer

Verschillen tussen normen voor praktijkaccreditatie

In eerdere artikelen ging het over het nut van praktijkaccreditatie en welke keuze er is qua normen en certificerende organisaties Hieruit kwam naar voren dat een huisartsenpraktijk kan kiezen voor de Kwaliteitsnormen NHG Praktijkaccreditering (in de wandelgangen de NPA-norm) of NEN-EN15224. In dit artikel kijken we wat de verschillen zijn tussen deze normen. Verschillen In … Lees meer

Praktijkaccreditatie of -certificering: verschillende normen

In het vorige artikel zijn wij ingegaan op het nut van praktijkaccreditatie. Wij hebben 3 situaties benoemd waarbij praktijkaccreditatie belangrijk kan zijn: fungeren als huisartsopleider, herregistratie van de huisarts en vergoedingen van de zorgverzekeraar. Als je kiest voor praktijkaccreditatie is de volgende vraagn: welke norm moet je kiezen? In dit artikel gaan we in op … Lees meer

Praktijkaccreditatie: wat heb je er aan?

De praktijkaccreditatie kan veel gedoe zijn. Zeker als de praktijk er vanuit gaat dat het belangrijk is zoveel protocollen op te stellen. De vraag is – terecht – wat al deze dit de praktijk oplevert. In de (on)zin van protocollen hebben wij dit al eens besproken. Deze keer een andere insteek: in welke gevallen is … Lees meer

Een efficiënt jaarplan en jaarverslag

Een vraag die we regelmatig krijgen van onze deelnemers is moeten we geen jaarplan en jaarverslag schrijven? Ons antwoord daarop is: nee want dit hebben we geïntegreerd in ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Onze naam is niet voor niets PraQties, iets anders geschreven dan praktisch omdat we houden van simpel en het net iets anders doen. In … Lees meer

Datalek en verzuimregistratie

Zieke werknemer In de huisartsenpraktijk heb je te maken met ziekte verzuim. Dit kan een korte periode zijn of langdurig. Als de medewerker zich ziek meldt hou je daar een verzuimregistratie van bij. Bij deze registratie kan het zijn dat er een datalek ontstaat. Want je mag immers niet alles vastleggen van de medewerker omdat … Lees meer

Geld besparen met een lean kwaliteitssysteem

Naast ons ontzorgd kwaliteitssysteem, de praktijkscan en interim praktijkmanagement, doen wij ook lean trajecten bij huisartsenpraktijken. Alhoewel dit gescheiden diensten/producten zijn, bestaan er ook veel raakvlakken. Zo hebben wij ons kwaliteitssysteem lean ingericht: geen onnodige protocollen (alleen als ze verplicht zijn of echt toegevoegde waarde hebben). En passen we visuele hulpmiddelen zoals de online kalender … Lees meer

Kleine verbeteringen – groot effect

Elke huisartsenpraktijk is verplicht om (bijna) incidenten te registeren. Dit is één van de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – zie toelichting hiernaast. Naast deze incidenten is het goed om aandacht te schenken aan knelpunten die jullie met elkaar ervaren in het dagelijks werk. Denk dan bijvoorbeeld aan: Urine niet … Lees meer

Datalekken: ter lering en vermaak

Test je kennis We hebben het al een aantal keren gehad over datalekken. En je hebt je kennis kunnen testen. Heb je dat nog niet gedaan? Test dan eerst je kennis met de  Datalekken kennistest en wanneer je deze dient te melden Datalekken meldplicht kennistest. Delen van kennis Onze aangesloten praktijken maken voor het registreren … Lees meer

Effectief werkafspraken verankeren in processen

Hoe zorg je nou dat de afspraken die in het team gemaakt worden, door iedereen zo goed mogelijk worden nageleefd? Dit doe je door deze afspraken zo  effectief mogelijk te verankeren in de processen. Wij onderscheiden in onze lean trajecten de volgende manieren (van sterk naar zwak): Poka Yoke (ik kan het niet fout doen) (Audio)visuele stuurmiddelen (ik word gewaarschuwd) Visuele hulpmiddelen (ik kan zien wat … Lees meer