Mag je de vaccinatiestatus praktijkmedewerkers vastleggen?

Praktijkmedewerkers lopen tijdens hun werk een verhoogd risico op blootstelling aan een besmettelijke ziekte. De huisarts is als werkgever In het kader van de arbowet verplicht maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen. Zo moet de huisarts o.a. de immuun- en vaccinatiestatus van het personeel in kaart brengen. Meer informatie hierover lees je op de … Lees meer

Vraag uit de praktijk

Wij krijgen regelmatig vragen van praktijken die gebruik maken van ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Recent bijvoorbeed onderstaande vraag. In onze huisartsenpraktijk moeten de doktersassistenten 20 uur verplicht nascholen. Van deze 20 uur heeft de praktijkhouder 12 uur aan scholing qua inhoud bepaald. De overige 8 uur mag de medewerker zelf invullen. Hoeveel uren (aan deze scholing … Lees meer

Nieuwe wet- en regelgeving: Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is de meldplicht. Deze meldplicht geldt voor alle  zorgaanbieders (voor huisartsen, inclusief waarnemers). Bestaande zorgaanbieders moeten binnen een half jaar  zich melden (dus voor 1 juli 2022). Tenzij ze al opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. … Lees meer

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ben jij bekend met de meldcode?

Als je in de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk werkt dien je bekend te zijn met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jullie als team bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepaal je of er een melding moeten worden gedaan  bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Lees meer

Meldplicht datalekken huisartsenpraktijk

Heb jij wel eens een datalek moeten melden? Of heb je getwijfeld of het moest? Dat is niet zo vreemd. Wij krijgen van onze huisartsenpraktijken hier regelmatig vragen over. Daarom hier de informatie nog eens op een rijtje. Met een korte kennis test. Wat is een datalek? Om goed om te gaan met datalekken is … Lees meer

Datalekken in de huisartsenpraktijk

In 2018 waren we in de huisartsenpraktijk allemaal druk met de AVG. Inmiddels hebben we met de pandemie wel andere dingen aan het hoofd. Toch blijft ook juist nu aandacht voor privacy heel erg belangrijk. Denk maar aan alle commotie die ontstaan is toen bleek dat de corona systemen van de GGD niet waterdicht waren. … Lees meer

Privacy van de sollicitant in de huisartsenpraktijk

Wij treden op als vraagbaak voor de deelnemers aan ons ontzorgde kwaliteitssysteem. Vragen kunnen gaan over wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Wij zagen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een interessant artikel over een incident. Bij het opvragen van een referentie had een vorige werkgever informatie gegeven over de gezondheid van een werknemer. De werknemer werd hier bij het sollicitatiegesprek mee geconfronteerd.  … Lees meer

Verplicht mondkapje in de huisartsenpraktijk – mag dat?

De afgelopen week kregen wij de volgende vragen over mondkapjes in de huisartsenpraktijk. In veel praktijken worden patiënten gevraagd een mondkapje op te doen. Wat doe je met een patiënt die weigert? Wat mag je als praktijk verplichten en is dat in alle omstandigheden zo. Wij zochten het voor jullie uit. NB: de onderstaande informatie … Lees meer