Commitment krijgen voor verbeteren – een handig hulpmiddel

Naast het leveren van een ontzorgd kwaliteitssysteem voeren wij Praktijkscans en Lean trajecten uit bij huisartsenpraktijken.

Deze trajecten leiden vrijwel altijd tot een lange lijst met mogelijke verbeterpunten. Het maken van keuzes is dan onvermijdelijk. De tijd die een praktijk aan verbeteren kán besteden is immers beperkt.
Bovendien het niet verstandig teveel tegelijk te veranderen. Dat kan tot chaos en weerstand leiden.

Maar hoe maak je op een efficënte manier keuzes die ook nog eens gesteund worden door het team?!

Prioriteitenmatrix

Voor het maken van keuzes is een er simpel en doeltreffend hulpmiddel: de prioriteiten matrix. Je gaat hier als team hier als volgt mee aan de slag.

Stap 1. Teken op een groot papier een matrixvorm met 4 blokken.
Op de verticale as staat de ‘impact’ van een verbeterpunt. Op de horizontale as de ‘inspanning’.

  • Impact beschrijft wat een verbeterpunt na uitvoering betekent voor de (hoofd)doelstellingen van praktijk.
  • Inspanning gaat over het gemak (tijd en geld) waarmee het probleem op te lossen is.

Stap 2. Schrijf de verbeterpunten op post-its.

Stap 3. Bespreek met elkaar van elk punt de impact en de inspanning. Als je het er over eens bent, plak de post-it in het juiste vak van de matrix.

Stap 4. Bepaal met elkaar welke punten het eerst wordt opgepakt. En welke punten daarna aan de beurt zijn.  Aan de hand hiervan kan een planning gemaakt worden.

 

In ons ontzorgd kwaliteittsysteem komen de verbeterpunten in de Kalender terug. Lees ook Praktijkaccreditatie zonder stress? Ja dat kan!. De praktijk houdt hiermee overzicht over alles waar aandacht aan besteed moet worden.


Heb je vragen of wil je meer informatie over hoe wij jullie praktijk kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op!