De (on)zin van protocollen

Ik ben vaak verbaasd als ik een nieuwe praktijk bezoek en van de assistente of praktijkmanager hoor dat ze al heel ver zijn met het maken van allerlei protocollen omdat ze gecertificeerd (geaccrediteerd) willen worden.

Is het vastleggen van alle werkwijzen in de praktijk in protocollen nu de kern van certificeren of accrediteren?

Wat is een protocol?

Een protocol is een document waarin stapsgewijs beschreven staat hoe, met welke materialen en door wie een handeling moet worden uitgevoerd. Een protocol is sterk sturend.
Dit document hoort weinig ruimte te bieden voor interpretatie en is dus zo helder en concreet mogelijk.

Een protocol is dus een manier van borging  dat de handelingswijze gebeurt zoals dit bedoeld is. Het maakt dingen dus heel duidelijk, maar …. Er zitten ook nadelen aan. Een protocol is vaak nogal uitgebreid. Het is een hele lap tekst. Het lezen ervan kost daardoor nogal wat tijd, net zo als het onderhoud.

Wanneer een protocol opstellen?

Ga dus niet klakkeloos allerlei protocollen opstellen, maar maak pas een protocol op basis van de volgende afwegingen:

  1. Is het NOODZAKELIJK? Is bepaalde gevallen is het een verplichting vanuit wet- of regelgeving -> stel het protocol op. Dit is bijvoorbeeld het geval bij voorbehouden handelingen die de huisarts delegeert aan de doktersassistente. De huisarts moet in dit geval o.a. instructie geven aan de doktersassistente voor het uitvoeren van de handeling. Dit kan natuurlijk niet elke keer mondeling gebeuren en dus is er een protocol nodig.
    Het protocol is ook de basis om te bepalen of de doktersassistente bekwaam is en blijft. Dit wordt periodiek getoetst.
  2. Is het WAARDEVOL? Is het hebben van een protocol waardevol voor de praktijk? Wat is het risico als het protocol er niet is. Dit kan bijvoorbeeld zijn als een handeling erg weinig wordt uitgevoerd of een taak overgenomen moet worden vanwege bijvoorbeeld ziekte.
    Een voorbeeld van een dergelijk protocol kan zijn een beschrijving van de taken van de waarnemer die eenmalig in de praktijk komt invallen. Aan de hand van het protocol – dat er dan ook daadwerkelijk bij wordt gepakt – voert de vervanger dan alle handelingen uit.
    Of bij het inschrijven van een nieuwe patiënt waarbij alle stappen volledig moeten worden uitgevoerd. Overweeg daarbij wel of een protocol de meest geschikte manier van borgen is. Kan het bijvoorbeeld ook door middel van een veel compactere checklist? In ons SKP systeem gebruiken we een formulier voor het inschrijven van een nieuwe patiënt waarin alle te doorlopen stappen opgenomen zijn.
  3. Is het NIET NOODZAKELIJK en NIET WAARDEVOL? Dan is het dus niet zinvol hier een protocol voor op te stellen. Is het protocol er al? Wat mis je als jet het verwijdert? Mocht je dat een rigoureuze stap vinden, sla het protocol dan nog even op in de map “vervallen protocollen”.

Ben je benieuwd hoe ons inschrijfformulier er uit ziet? Vraag hier gratis een exemplaar aan.