De zin of onzin van protocollen – deel 2 checklist

✔ De checklist

Vorige week hebben we aandacht besteed aan De (on)zin van protocollen

Wij maken zelf graag gebruik van een checklist. Een checklist is ook een soort beschrijving van een proces maar dan PraQties.

Zo voorzien we onze (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken van een checklist in- en uit dienst.

Naast mijn werkzaamheden voor PraQties B.V. werk ik ook als praktijkmanager. Als een nieuwe collega is aangenomen vind ik het belangrijk dat de medewerker zich welkom voelt. Daarnaast is de administratieve kant een belangrijk onderdeel. Daarbij denk je in eerste instantie aan een arbeidsovereenkomst, een kopie ID bewijs en gegevens die de salarisadministratie nodig heeft om het salaris uit te kunnen betalen. Echter zijn dit maar een paar stapjes waarmee je er nog niet bent en ook niet behoort te starten.

Vergewisplicht

De eerste stap moet zijn na aannemen van de nieuwe werknemer de vergewisplicht uit te voeren. Zie deze website voor aanvullende informatie.

Wat houdt dit in? Als zorgaanbieder dien je het arbeidsverleden van de nieuwe medewerker te controleren. Je controleert dan of de medewerker geschikt is om zorg te verlenen.

Dit kan je doen aan de hand van:
– Het doen van navraag bij eerdere werkgevers
– Raadplegen van het BIG register
– Navraag te doen bij de IGJ
– Door een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen aan de sollicitant

Je moet kunnen laten zien dat je het op een goede manier hebt onderzocht of een sollicitant geschikt is. Alleen een VOG opvragen is te mager. Maak ook gebruik van andere manieren, zoals hierboven vermeld.

Naast deze check kan je ook denken aan onder andere de volgende stappen:
– Het overhandigen van een functieomschrijving
– Aanmelden voor bijv. de aansprakelijkheidsverzekering
– Uitleg over het personeel – en organisatie beleid van de huisartsenpraktijk

Uit dienst

Als een medewerker uit dienst gaat is het net zo belangrijk een aantal punten af te vinken. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van toegang tot het AIS/HIS maar ook het aanpassen van wachtwoorden voor websites die veelvuldig worden gebruikt.

Het goed regelen van uitzwaaien van een collega is net zo belangrijk als het verwelkomen.

Checklist aanvragen?

Wil je graag gebruik maken van de volledige checklist? Vraag hier een gratis exemplaar aan.