Hoe kies je voor jullie praktijk de juiste leverancier?

Op basis van welke wensen en eisen kies je voor jullie praktijk de juiste leverancier?

Deze vraag hebben wij ons ook gesteld toen we gingen starten met ons ontzorgd kwaliteitssysteem voor huisartsenpraktijken.

Je komt dan als snel tot een lijstje. In ons geval was dit onder andere:

  • Het kwaliteitssysteem wilden we opnemen in een digitale omgeving
  • Om onze toekomstige praktijken te ontzorgen was voor ons belangrijk dat we zaken centraal konden aansturen en delen
  • Het systeem moet toegankelijk, efficiënt en betrouwbaar systeem zijn
  • We willen dat het 24 uur per dag beschikbaar is
  • Gegevens van onze klanten moeten veilig zijn en niet worden ingezien door derden
  • Uiteraard wilden we onze eigen kennis en expertise zelf kunnen toevoegen
  • Betaalbaar zijn is ook een belangrijke pijler
  • En als laatste het moest natuurlijk een gecertificeerde partner zijn

Op basis van bovenstaande eisen kwamen we uit bij eQuse. Hun visie sluit aan bij wat wij beogen.

“Een eenvoudige en generieke oplossing om processen binnen organisaties zo efficiënt mogelijk te maken. eQuse heeft 15 jaar lang geïnvesteerd om dit te ontwikkelen. Het leverde hét meest efficiënte digitale kwaliteitsmanagementsysteem op dat: de hartslag van je organisatie ondersteunt, de samenwerking versterkt en meer tevreden medewerkers en klanten oplevert.”

We zijn nog altijd blij met onze keuze en dit heeft vervolgens ook een hele fijne samenwerking tot stand gebracht. We zijn dan ook een partner geworden.

Uiteraard is een visie niet voldoende om alleen een keuze te maken. Een andere belangrijke pijler voor ons was de beveiliging van gegevens die worden opgenomen in het systeem.

Gegevens van onze klanten moeten veilig zijn

Want in het systeem registreer je VIM meldingen, kan je notulen van overleggen toevoegen, zijn auditrapporten beschikbaar, maken we een digitaal jaarplan en nog veel meer. Want ontzorgen bij ons houdt in dat je geen losse documenten meer hebt naast het kwaliteitssysteem maar alles is geïntegreerd.

Wat betreft het veilig opnemen van gegevens in het digitale kwaliteitsststeem eQuse is het belangrijk dat je erop kan vertrouwen dat onbevoegden dit niet kunnen inzien. Naast een ISO 9001 certificering is eQuse ook NEN 7510 gecertificeerd. Deze norm houdt in dat ze voldoen aan de eisen die worden gesteld aan informatiebeveiliging. Want je wil uiteraard niet dat gegevens van jullie praktijk door derden worden ingezien. Dus kortom alle gegevens die je toevoegt aan je kwaliteitssysteem zijn niet beschikbaar voor derden.

Laat ons jullie praktijk helpen om ook te voldoen aan de NEN 7510

Ook als huisartsenpraktijk dien je aan deze norm te voldoen. Wij ontzorgen ook op dit vlak de huisartsenpraktijk omdat wij dit onderdeel hebben geïntegreerd in ons digitale ontzorgt kwaliteitssysteem. Want jullie willen toch ook niet dat hetzelfde gebeurt als wat met het dossier van Barbie gebeurde en een datalek creëren?

 

Hoe kiezen jullie welke leverancier bij jullie past?

Hopelijk heeft bovenstaande jullie aangezet tot denken als je wil overstappen naar een andere leverancier. Stel je dan altijd de vragen wat wil je, wat verwacht je en aan welke eisen moet de dienst/product voldoen? Maak deze punten concreet zodat je op basis hiervan leveranciers kan selecteren en hun jullie eisen kenbaar kan maken. Als een leverancier niet kan voldoen dan past deze mogelijk niet bij jullie. Dat scheelt dan achteraf veel tijd en vooral ergernis.

 

 

Meer weten?  Bel of mail ons. Wij laten je graag onze werkwijze zien.

Kijk ons eens bij deze deze interresante artikelen Een slimme manier om je protocollen up to date houden of Praktijkaccreditatie zonder stress? Ja dat kan!