Kleine verbeteringen – groot effect

Elke huisartsenpraktijk is verplicht om (bijna) incidenten te registeren. Dit is één van de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - zie toelichting hiernaast.

Naast deze incidenten is het goed om aandacht te schenken aan knelpunten die jullie met elkaar ervaren in het dagelijks werk. Denk dan bijvoorbeeld aan: Urine niet tijdig gecontroleerd, Lab formulier ligt niet klaar, Patiënt belt maar er is nog geen antwoord op de vraag, Telefoonnummer patiënt niet juist, arts kan patiënt niet bereiken voor terugbelspreekuur, Medische handeling/inschrijving niet juist ingevoerd daardoor onjuiste declaratie etc.

Het gaat dus om knelpunten die niet leiden tot een incident met mogelijke consequenties voor de patiënt. Daarom hoeft hier ook geen VIM van gemaakt te worden.
Toch valt juist hier veel winst te behalen. Vaak op een heel eenvoudige manier kunnen deze knelpunten opgelost worden. Processen lopen daardoor beter. Met positieve gevolgen voor de werkdruk in de praktijk!

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders zijn zorginstellingen, maar ook solistisch werkende zorgverleners.

De Wkkgz op hoofdlijnen (bron: http://(bron: https://www.igj.nl/onderwerpen/wetten-in-ons-toezicht/wkkgz)
  • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).
  • Medische missers en fouten (incidenten) moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
  • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen of met wie zij in een georganiseerd verband gaan samenwerken.
  • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
  • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij IGJ.
  • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
  • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
  • Zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Deze eisen uit de Wkkgz – die ook gelden voor de huisartsenpraktijk – hebben wij in ons ontzorgd kwaliteitssysteem ingebouwd. Wil je vrijblijvend een kosteloze demo? Neem contact met ons op!

Met het hele team op zoek naar het laaghangend fruit? Schakel ons in voor het uitvoeren van een praktijkscan. Hierin gaan jullie met onze begeleiding de processen in jullie praktijk verbeteren.
Meer informatie? Neem contact met ons op.