Leren van incidenten uit de beroepsgroep

Registreren van incidenten / VIM meldingen

Het is belangrijk om incidenten (VIM meldingen) te registreren en ook zeker periodiek te analyseren. De uitkomsten bespreek je dan vervolgens met het team en stel je als praktijk verbetermaatregelen op.

Naast de eigen geregistreerd VIM / incidenten meldingen kan je gebruik maken van de praktijkprikkel. Deze wordt samengesteld door Het Portaal voor Patiëntveiligheid.

Praktijkprikkels

Het Portaal voor Patiëntveiligheid is het landelijk meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. Door meldingen centraal te verzamelen en te analyseren worden  risico’s in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. De risico’s die worden gesignaleerd worden terug gegeven aan koepelorganisaties, zorgorganisaties, CBG-MEB, Lareb, NICTIZ, IGJ, softwareleveranciers en fabrikanten, waarmee zij instrumenten krijgen om patiëntenzorg veiliger te maken. Door kennis en informatie over incidenten anoniem te verspreiden leren zorgorganisaties en zorgverleners van elkaar. Deze kennis verspreiden ze via de zogenaamde praktijkprikkels.

Ter lering en vermaak

De praktijkprikkels kan je gebruiken om bijvoorbeeld via een nieuwsbericht in het team te verspreiden of tijdens het werkoverleg te bespreken. In de praktijkprikkel worden ook altijd aanbevelingen gedaan. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de zorg steeds een stukje beter wordt.

Wij delen deze kennis ook met regelmaat met onze aangesloten praktijken. Wil je ook gebruik van onze kennis neem dan contact met ons op.