Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Ben jij bekend met de meldcode?

Als je in de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk werkt dien je bekend te zijn met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jullie als team bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepaal je of er een melding moeten worden gedaan  bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Is de meldcode verplicht?

De meldcode is verplicht voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • maatschappelijke ondersteuning
  • jeugdhulp
  • justitie

Dit is vastgelegd in de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Concreet houdt het in dat de huisarts de meldcode moet implementeren en het gebruik en de kennis van de meldcode moeten bevorderen binnen het team.

Hoe zorg je ervoor dat de meldcode bekend is?

Je kan er op verschillende manieren voor zorgen dat je binnen het team bekend bent met de meldcode.

Waar vind je meer informatie over de meldcode?

Wil je meer weten over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling? Kijk dan eens op de website van:

Nog vragen?

Heb je nog vragen wat wij voor je zouden kunnen betekenen of hoe wij onze aangesloten praktijken ontzorgen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je het graag.