Nieuwe wet- en regelgeving: Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Wat betekent dit voor de huisartsenpraktijk?

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking.

Eén van de onderdelen van deze wet is de meldplicht. Deze meldplicht geldt voor alle  zorgaanbieders (voor huisartsen, inclusief waarnemers).
Bestaande zorgaanbieders moeten binnen een half jaar  zich melden (dus voor 1 juli 2022). Tenzij ze al opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders.
Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden vanaf 1 juli 2021.

Zie voor meer informatie het dit artikel op de LHV website.

Na de aanmelding moet de huisarts een vragenlijst invullen in een digitaal portaal. Door deze melding worden deze nieuwe zorgaanbieders – in een vroeg stadium – gewezen op de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen.

Check voor de bestaande huisartsenpraktijk

Ook voor bestaande praktijken is het goed om te checken of aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

  • Is het team bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van hun werkzaamheden?
  • Wordt onderzocht of er redenen zijn waarom de medewerkers in het team niet geschikt zijn om zorg te verlenen (vergewisplicht). Deze onderzoeken dienen vastgelegd te zijn in het personeelsdossier.
  • Is er een opleidingsplan voor de medewerkers van de praktijk. Hieronder vallen ook onderwerpen die op een werkoverleg worden besproken, zoals (veilig) incidenten melden, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Wat wordt gedaan om het (dis)functioneren van medewerkers te beoordelen?
  • Is er een procedure voor het veilig melden van incidenten?
  • Zijn de medewerkers bekend met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld?
  • Beschikt de praktijk over een protocol voor infectiepreventie?
  • Is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenpraktijk geregeld conform de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)-richtlijnen? Richtlijnen bereikbaarheid en beschikbaarheid huisartsenvoorziening | LHV
  • Is er een protocol voor het voorschrijven van (herhaal)medicatie?

Benieuwd naar de volledige checklijst? Kijk dan eens op de website van de IGJ.

Alle verplichte onderdelen om aan deze (en andere) wet- en regelgeving te voldoen, is verankerd in ons ontzorgde kwaliteitssysteem. Wij passen dit systeem aan voor de praktijk. Voor nieuwe maar ook voor bestaande huisartsen dus een efficiënte manier om aan wet- en regelgeving te (blijven) voldoen.

Benieuwd hoe dit systeem werkt? Vraag geheel vrijblijvend een demo aan!