Praktijkaccreditatie: wat heb je er aan?

De praktijkaccreditatie kan veel gedoe zijn. Zeker als de praktijk er vanuit gaat dat het belangrijk is zoveel protocollen op te stellen. De vraag is - terecht - wat al deze dit de praktijk oplevert.
In de (on)zin van protocollen hebben wij dit al eens besproken.

Deze keer een andere insteek: in welke gevallen is het geaccrediteerd zijn verplicht of levert het concreet iets op?

Opleider huisartsen

Om als huisarts opleider te worden (van AIOS-sen, niet van co-assistenten) is één van de voorwaarden dat de praktijk geaccrediteerd is.
Hiermee komt de huisarts-in-opleiding in een praktijk terecht die voldoet aan de voor de huisartsenpraktijk gangbare wet- en regelgeving.

Meer informatie over huisartsen opleider worden vind je hier.

 

Herregistratie

Verloopt de registratie van de huisarts vóór 1 januari 2024? Dan kan hij/zij nog profijt hebben van de praktijkaccreditatie bij de herregistratie.
Tot deze datum geldt dat de huisarts, mits de praktijk is geaccrediteerd, niet hoeft deel te nemen aan het visitatieprogramma van het NHG. Met dit visitatieprogramma wordt het individueel functioneren van de huisarts geëvalueerd.

Meer informatie over het visitatieprogramma is te vinden op Meer informatie is te vinden op mijnvisitatie.nl

 

Vergoeding zorgverzekeraar

Afhankelijk van de preferente zorgverzekeraar kan de huisarts vergoedingen krijgen voor praktijkaccreditatie. Ook is het mogelijk een voorwaarden om voor bepaalde vergoedingen in aanmerking te komen. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding van de praktijkmanager. Is dat van toepassing voor jullie praktijk? Zie de overeenkomst met de zorgverzekeraar.

 

Wordt vervolgd

In een volgend artikel geven we uitleg over op welke manieren een praktijk geaccrediteerd kan worden. Wil je dit artikel niet missen? Volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram.

 

PraQties accrediteren
Wij ondersteunen praktijken bij de accreditatie met een centraal onderhouden online systeem. Met dit systeem is de praktijk altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Documenten die daarbij van toepassing zijn vormen onderdeel van het systeem en kunnen door de praktijk gebruikt worden. We houden de praktijk met online meldingen hiervan op de hoogte. Ook organiseren wij een aantal keer per jaar een kenniscaroussel waarin we tips geven over de praktijkaccreditatie. Meer weten over ons product? Vraag geheel vrijblijvend een online demo aan.