Praktijkscan

Meer inzicht krijgen in de bedrijfsvoering en processen van jullie praktijk? Laat dan de praktijkscan uitvoeren.
Is CZ jullie hoofdverzekeraar dan krijgen jullie hiervoor een vergoeding (meer informatie).

 

Hoe ziet het traject eruit?

  • PraQties BV brengt een bezoek aan de praktijk om de context van de organisatie te bepalen en op de werkvloer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om werkprocessen efficiënter in te richten
  • Wij bespreken de resultaten met de praktijkhouder(s) en aanvullend met het team
  • De praktijk ontvangt een kort en bondig rapport.
  • Na enkele maanden hebben we een webinar om ingezette verbeteringen te evalueren.

Wat levert de praktijkscan op?

Inzicht in de context van de praktijk voor de praktijkhouder(s):

  • Waar liggen de kansen en wat zijn de risico's voor de verdere ontwikkeling van de praktijk?
  • Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten: waar is de praktijk goed in en wat kan/moet beter)?
  • Welke partijen (stakeholders of belanghebbenden) hebben invloed op de resultaten van de praktijk en wat kunnen wij als praktijk daar aan doen?

Hierdoor wordt het beleid van de praktijk concreter, met heldere doelstellingen en prioriteiten.

 

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.