Praktijkscan

Verbeter de praktijk met de praktijkscan

Door de praktijkscan van PraQties B.V. krijgt de huisartsenpraktijk meer inzicht in de bedrijfsvoering en processen van de praktijk.
Is CZ jullie hoofdverzekeraar dan krijgen jullie hiervoor een vergoeding (meer informatie).

 

Hoe ziet het traject eruit?

  • PraQties BV voert een intake uit. Dit vindt plaats online, maar kan desgewenst ook op locatie worden uitgevoerd.
  • Samen met PraQties BV verzamelt de praktijk alle benodigde informatie.
  • Wij bespreken de resultaten met de praktijkhouder(s) en aanvullend met het team. Ook dit vindt op afstand via een webinar plaats.
  • De praktijk ontvangt een kort en bondig rapport.
  • Na enkele maanden hebben we contact via een webinar om de resultaten te bespreken.

Wat levert de praktijkscan op?

Inzicht in de context van de praktijk voor de praktijkhouder(s):

  • Waar liggen de kansen en wat zijn de risico's voor de verdere ontwikkeling van de praktijk?
  • Wat zijn de sterke en wat de zwakke punten: waar is de praktijk goed in en wat kan/moet beter)?
  • Welke partijen (stakeholders of belanghebbenden) hebben invloed op de resultaten van de praktijk en wat kunnen wij als praktijk daar aan doen?

Hierdoor wordt het beleid van de praktijk concreter, met heldere doelstellingen en prioriteiten.

 

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte.