Privacy Beleid PraQties

PraQties levert producten en diensten aan zorgorganisaties en haar medewerkers.
Om dit te kunnen uitvoeren verwerken wij jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring lees je welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij jouwpersoonsgegevens verwerken

PraQties verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het leveren van producten en diensten (zie aanbod op onze website), inclusief het afhandelen van jouwbetaling (grondslag: opdracht / opgave);
• Verwerken van gevolgde nascholing in Kabiz register (grondslag: opdracht/opgave);
• Informeren over diensten en relevant nieuws via een nieuwsbrief (grondslag: toestemming);
• Het voeren van de financiële administratie en belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting).


Persoonsgegevens die wij verwerken

Je verstrekt aan PraQties de persoonsgegevens zodra je PraQties een opdracht geeft of deelneemt aan een scholing of je inschrijft voor onze nieuwsbrief.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bankrekeningnummer
• Kabiz nummer (deelname aan scholing)


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PraQties neemt de bescherming van jouwgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als de indruk heeft dat jouwgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praqties.nl.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PraQties gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
PraQties gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. PraQties heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Daarmee is vastgelegd dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laten wij de IP-adressen anonimiseren conform de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens.
PraQties maakt geen gebruik van tracking cookies en staat derden (zoals bijvoorbeeld Facebook, Google YouTube en Twitter) ook niet toe om dit soort cookies te plaatsen. Je surfgedrag wordt dus niet aan derden doorgegeven bij het bezoeken van pagina’s op deze site.
Van de Youtube video’s op de PraQties website is de privacymodus ingeschakeld en plaatsen geen cookies bij het bezoeken van de pagina.
De social media deelknoppen plaatsen ook geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

Op deze site zijn dus alleen privacyvriendelijke cookies actief: functionele cookies en de Google Analytics cookies ingesteld conform de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. PraQties hoeft daarom vooraf geen toestemming te vragen voor het activeren van deze onschuldige cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden

PraQties verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De partijen zijn:
• Eventuele samenwerkingspartners voor onze diensten (trainingen, scholingen en adviezen); dit zullen wij melden in ons aanbod.
• Financieel administratie kantoor (financiële administratie en belastingaangifte).
• PE-Online / KABIZ (zelfstandige organisatie voor registratie en herregistratie dokters- en apothekersassistenten).

Met bedrijven die in opdracht van ons jouwpersoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouwgegevens. PraQties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met bedrijven aan wie wij persoonsgegevens beschikbaar stellen in het kader van samenwerking, maken wij voor zover dit nodig is ook afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PraQties bewaart jouwpersoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouwgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens nodig voor onze dienstverlening blijven na afronding van de opdracht nog 12 maanden bewaard.
• Persoonsgegevens als onderdeel van de financiële administratie blijven bewaard gedurende de wettelijke termijn (7 jaar).
• Persoonsgegevens (naam en email adres), blijven bewaard totdat je jezelf voor onze nieuwsbrief uitschrijft.


Jouw privacy rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
PraQties+ wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Heb je nog vragen?

Voor vragen kan je contact opnemen met:

PraQties
Adelbrechtgaarde 107
7329AZ Apeldoorn

info@praqties.nl

Telefoonnummer: 06 50 666 14