Privacy van de sollicitant in de huisartsenpraktijk

Wij treden op als vraagbaak voor de deelnemers aan ons ontzorgde kwaliteitssysteem. Vragen kunnen gaan over wet- en regelgeving, waaronder de AVG. 

Wij zagen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens een interessant artikel over een incidentBij het opvragen van een referentie had een vorige werkgever informatie gegeven over de gezondheid van een werknemer. De werknemer werd hier bij het sollicitatiegesprek mee geconfronteerd. 

Nu moet de huisarts - als werkgever in de zorg - bij het aannemen van medisch personeel onderzoek doen (dit is de vergewisplicht in het kader van de Wkkgz). Dit kan door het opvragen van referenties bij huispraktijken waar een sollicitant eerder heeft gewerkt. Maar wat mag daarbij nu wel en wat mag niet in het kader van de AVG / privacywetgeving?  

Belangrijk uitgangspunt is dat ook bij (potentiële) werknemers gezondheidsinformatie zeer gevoelige persoonsgegevens zijn. De huisarts mag als werkgever dan ook nooit informatie over de aard en oorzaak van een ziekte van een werknemer doorgeven aan een andere praktijk.

Let daar dus op bij het geven of opvragen van een referentie.

Meer tips over privacy in sollicitaties:  Lees dit intressante artikel van de Autoriteit Persoonsgegevens.