Privacybeleid

PraQties BV

Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft.

Deze privacyverklaring geldt voor al onze (toekomstige) klanten en voor bezoekers aan onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de diensten en/of producten die u afneemt en de functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld in een contactformulier op de website

Waarom slaan wij uw gegevens op?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de producten of diensten die u bij PraQties afneemt. PraQties gebruikt uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van afgesloten overeenkomst(en).
 • Om u telefonisch of via email te bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten
 • Om te kunnen reageren op vragen, opmerkingen of klachten.
 • Voor de financiële afhandeling van de door u afgenomen producten en/of diensten.
 • Om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op gerechtvaardigd belang. Dit betreft onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en informeren over onze producten en diensten.

Delen van gegevens

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.
PraQties zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Bewaartermijn

PraQties bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden er functionele cookies op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de website en bieden u een optimale gebruikerservaring. Ze stellen ons in staat om bepaalde functies te bieden, zoals het aanpassen van de website aan het formaat van uw scherm en het vergemakkelijken van de navigatie.

De functionele cookies die we gebruiken, slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op en kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren. Ze worden alleen gebruikt voor het verbeteren van de prestaties en functionaliteit van onze website.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze functionele cookies. Als u ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van de website en uw gebruikerservaring verminderen.

Uw rechten

U heeft het recht om PraQties  een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat op één van onderstaande manieren.

Postadres:

PraQties BV
Adelbrechtgaarde 107
7329 AZ Apeldoorn

telefoon: 055 208 5115
email: info@praqties.nl

of via het contactformulier op deze website

Klachten

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan aan ons weten. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u, op grond van de privacywetgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/