SKP

SKP is de formule die de huisarts en het team ontzorgt en ondersteunt, zodat de deelnemende praktijk zich zoveel mogelijk kan richten op het verlenen van optimale zorg aan de patiënt.

Centraal hierbij staan: een efficiënte bedrijfsvoering van de praktijk en een prettig en gezond werkklimaat voor het hele team, met voldoende aandacht voor de professionele ontwikkeling.

De SKP deelnemers zijn zelfstandige praktijken die via SKP voldoen aan de internationale norm voor goede zorgverlening (NEN-EN 15224).
Met dit certificaat voldoet de praktijk aan de huidige eisen van de zorgverzekeraar, huisartsenopleiding en herregistratie.

Hoe werkt het?

De aangesloten praktijk maakt gebruik van het SKP praktijkmanagementsysteem.
Via dit systeem blijft de praktijk op de hoogte van nieuwe of gewijzigde beroepsrichtlijnen en wet- en regelgeving. De implementatie hiervan wordt ondersteund door scholing en instructie aan het team.

Het delen van kennis en ervaring gebeurt door uitwisseling van goede voorbeelden (best practices).
Ook wordt efficiëntie bereikt omdat SKP namens de deelnemers waar mogelijk collectieve inkoopcontracten voor relevante diensten en producten af. Hier kunnen deelnemende praktijken van profiteren.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Locaties van huidige SKP praktijken