Mag je de vaccinatiestatus praktijkmedewerkers vastleggen?

Wet- en regelgeving

Praktijkmedewerkers lopen tijdens hun werk een verhoogd risico op blootstelling aan een besmettelijke ziekte. De huisarts is als werkgever In het kader van de arbowet verplicht maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen.
Zo moet de huisarts o.a. de immuun- en vaccinatiestatus van het personeel in kaart brengen. Meer informatie hierover lees je op de website van het NHG.

Daarbij gaat het niet alleen om hepatitis B. Ook ter bescherming tegen de mazelen adviseert het NHG de vaccinatie status in beeld te brengen.

Als je deze verplichting kent, zou je zeggen dat ook geregistreerd moet worden of een medewerker een covid vaccinatie heeft gekregen.
De praktijkmedewerker loopt nog steeds risico op een covid besmetting tijdens het werk.

Op de website van de LHV staat echter dat dit niet is toegestaan.
Leg dus niet in het personeelsdossier van de medewerker vast of deze covid gevaccineerd is.

Blijf wel alert op mogelijke besmettingen. Maak in het team afspraken. Bijvoorbeeld wanneer welke persoonelijke beschermingsmiddelen ingezet worden.
Evalueer de gemaakte afspraken regelmatig en stel ze zo nodig bij.

 

Met ons ontzorgd kwaliteitssysteem helpen wij praktijken op een efficiënte manier bij de praktijkaccreditatie. Benieuwd hoe dit werkt? Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos een demo aan.