Verplicht mondkapje in de huisartsenpraktijk – mag dat?

De afgelopen week kregen wij de volgende vragen over mondkapjes in de huisartsenpraktijk. In veel praktijken worden patiënten gevraagd een mondkapje op te doen. Wat doe je met een patiënt die weigert? Wat mag je als praktijk verplichten en is dat in alle omstandigheden zo. Wij zochten het voor jullie uit.

NB: de onderstaande informatie geldt tot het moment dat het dragen van een mondkapje (per 1 december 2020) wettelijk verplicht wordt.  Indien er daarna wijzigingen in de antwoorden optreden, zullen we hier jullie opnieuw over informeren.

Mogen wij als praktijk een patiënt verplichten een mondkapje te dragen in de praktijk?

Ja dit mag. Er gelden wel een aantal voorwaarden (bron: LHV website):

  • Het verplichten van een mondkapje (wat een inperking van de  vrijheid van de patiënt inhoudt) moet wel in verhouding staan tot het risico op het oplopen van een Covid besmetting. Dus  bijvoorbeeld alleen bij een hoge plaatselijke of regionale besmettingsgraad.
  • De patiënt moet hiervan vooraf op de hoogte zijn gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van een mondkapje in de praktijk te vermelden op de website, bij de ingang van de praktijk en als de patiënt belt voor het maken van een afspraak.
  • Stel mondkapjes beschikbaar voor patiënten die geen mondkapje bij zich hebben als ze naar de praktijk komen.

 

Mogen wij een patiënt naar huis sturen als hij weigert een mondkapje op te doen?

Nee, dat mag niet zomaar. De huisarts heeft zorgplicht. De patiënt kan dus geen zorg geweigerd worden. Het is daarom goed in het team te bespreken wat je doet als een patiënt weigert een mondkapje op te doen.

Leg in dat geval (nog een keer) uit waarom dit van de patiënt gevraagd wordt. Vraag ook aan de patiënt waarom hij/zij geen mondkapje op wil. Misschien is hier een legitieme reden voor.

Kom je er niet uit? Of wordt de patiënt agressief? Spreek af dat in dat geval altijd de huisarts er bij geroepen wordt. Deze zal het gesprek overnemen en bepalen of de patiënt alsnog (voldoende veilig) behandeld kan worden in de praktijk of op een andere manier, bijvoorbeeld via een telefonische afspraak of beeldbellen.

 

Op de hoogte blijven van onze berichten?
Volg ons op:

Facebook, LinkedIn of Instagram