Vraag uit de praktijk

Wij krijgen regelmatig vragen van praktijken die gebruik maken van ons ontzorgd kwaliteitssysteem. Recent bijvoorbeed onderstaande vraag.

In onze huisartsenpraktijk moeten de doktersassistenten 20 uur verplicht nascholen.
Van deze 20 uur heeft de praktijkhouder 12 uur aan scholing qua inhoud bepaald.
De overige 8 uur mag de medewerker zelf invullen.

Hoeveel uren (aan deze scholing besteeed) moet de werkgever vergoeden of compenseren?

CAO huisartsenzorg

In de CAO huisartsenzorg en de bijbehorende app van SSFH vinden wij de volgende informatie.

Het minimum aantal uren scholing per jaar gesteld op 20 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing bij een dienstverband van meer dan 8 uur per week en op 10 uur bij een dienstverband van gelijk of minder dan 8 uur per week.
Deze uren kunnen deels besteed worden aan verplichte scholing, deels aan niet-verplichte scholing.

  • (verplichte) functiegerichte nascholing: dit is voor de functie verplichte scholing i.o.m. medewerker bepaald;
  • (vrijwillig) loopbaangerichte scholing: in onderling overleg overeengekomen door werkgever en werknemer in het kader van loopbaan en ontwikkeling van de medewerker.

De werknemer heeft dus het recht én de plicht om 20 uur na te scholen.
De werkgever bepaalt in overleg met OR, personeelsvertegenwoordiging of de werknemer welke verplichte functiegerichte scholing nodig is. De kosten zijn voor de werkgever en de scholing vindt plaats in werktijd of wordt gecompenseerd in geld of vrije tijd.

Gebruik de werkgeverd de 20 uur niet of niet geheel gebruikt , dan heeft de werknemer voor de resterende uren, tot een maximum van 10 uur, een claim om alsnog aanvullende geaccrediteerde of erkende scholing te volgen.
De kosten hiervan zijn, voor zover gebruikelijk binnen de sector, voor rekening van de werkgever. Deze uren scholing volgt de werknemer in eigen tijd.

Terug naar de vraag

De werkgever stelt 20 uur verplicht, maar van deze 20 uur wordt 12 uur qua inhoud bepaald. Dit dient volgens de CAO wel in overleg met de medewerkers te gebeuren.

Als de medewerker de overige 8 uur volledig zelf mag bepalen is het de vraag of dit ook loopbaangerichte scholing mag zijn. Wellicht bedoelt de werkgever in dit geval dat de vrije keuze  betrekking heeft op functiegerichte nascholing.
In dat geval gaat het dus om (verplichte) functiegerichte nascholing en moet de werkgever ook deze uren vergoeden of compenseren.

Mag de werknemer deze uren vrij invullen met loopbaangerichte scholing dan geldt de vergoeding / compensatie van de uren volgens de CAO niet.

Maak duidelijke afspraken

Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden de afspraken goed vast te leggen.
Stel jaarlijks samen een scholingsplan op, waarin in onderling overleg vastgelegd wordt hoe de scholing wordt ingevuld.