Wat is het verschil tussen een RI&E en een risico analyse?

Wat is het verschil tussen een RI&E en een risico analyse?

Tijdens audits in (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk is er met regelmaat verwarring als er wordt gevraagd door de auditor naar een risico analyse. Of tijdens de voorbereiding van een audit is het ook niet altijd voor iedereen duidelijk.

Wat is nu het verschil?

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Het RI&E is een Arbo-instrument en breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de medewerkers in kaart.

Een risicoanalyse is een methode waarbij je risico’s in processen in kaart brengt. Een risicoanalyse is bedoeld om een proces te onderzoeken op mogelijke fouten. Wat zou er mis kunnen gaan? Op welke manieren zou dit mis kunnen gaan? En niet onbelangrijk: hoe kun je de kans dat incidenten daadwerkelijk gaan plaatsvinden zo klein mogelijk maken.

Nu we het verschil weten dat een RI&E voornamelijk gaat over de arbeidsomstandigheden van de medewerker en een risicoanalyse over de processen gaan we dieper in op beide onderdelen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Voor de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk is er een branche specifieke RI&E ontwikkeld. Sinds 2018 is deze door de LHV ondergebracht bij SSFH. In deze branche specifieke RI&E beantwoord je vragen en op basis van de ingevulde vragen wordt een plan van aanpak gegenereerd. In dit plan van aanpak staan evt. de knelpunten die zijn geconstateerd en daarbij de adviezen hoe deze op te lossen. Deze verbetermaatregelen kan je opnemen in bijv. verbeterplannen, een jaarplan of zoals onze deelnemers,  die gebruik maken van een ontzorgt kwaliteitssysteem,  in de verbetermodule van eQuse.

Bespreek uiteraard ook altijd de resultaten met het team.

Het RI&E  actualiseer je bij grote veranderingen in de arbeidsomstandigheden, zoals een verbouwing of verhuizing. Het is dus belangrijk jaarlijks een actie in de agenda op te nemen om te kijken of het RI&E nog actueel is en of je de knelpunten hebt opgelost.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is dus bedoeld om een proces te onderzoeken op mogelijke fouten. Wat zou er mis
kunnen gaan? Op welke manieren zou dit mis kunnen gaan? En niet onbelangrijk: hoe kun je de kans
dat incidenten daadwerkelijk gaan plaatsvinden zo klein mogelijk maken.

Om de risico’s, die de veiligheid van een patiënt bedreigen, in beeld te krijgen is het goed om te
analyseren welke risico’s patiënten in de praktijk nu eigenlijk lopen.

Een voorbeeld: de praktijk heeft geen goede werkwijze om de koelkasttemperatuur dagelijks te controleren. Stel dat de koelkast vriest dan kan het zijn dat de patiënt een injectie krijgt dat niet meer goed werkt en dus geen effect heeft. Dit is een risico en de veiligheid van de patiënt is in het geding.

Nu zal het ene risico meer effect hebben op de veiligheid van de patiënt dan het andere risico. Daarom is het belangrijk om te inventariseren wat de grootste risico’s en knelpunten zijn voor de patiënten in de praktijk.

Daarbij kan je als uitgangspunten nemen:

  • Wat kan er misgaan en hoe ernstig is dat?
  • Wat is er al geregeld en hoe groot is de kans
    dat het misgaat?
  • Wat kan gedaan worden om te voorkomen dat het misgaat?

Een belangrijke bron als input voor een risico analyse is de registratie van (bijna) incidenten ook wel VIM meldingen genoemd. En verder natuurlijk zelf met gezond boeren verstand nadenken over de processen. Wat hebben wij goed geregeld of van welke processen merken we dat het soms wat rammelt. Het team kan dit zelf ook vaak goed inschatten.

Daarnaast is het natuurlijk handig als je onderweg wordt geholpen. Zo biedt de NPA een risicoanalyse die je kan uitvoeren via NPA web.

Voor de deelnemers van SKP bieden wij ook een risico analyse en deze is geïntegreerd in de interne audit die jaarlijks moet worden uitgevoerd. Zo heb je er geen extra werk van maar sla je twee vliegen in één klap.

Wil je weten hoe wij (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken ontzorgen? Klik dan op deze link of stuur ons een bericht.